Nội Dung Gói Thầu

Bảng hiệu có chữ nổi chữ nổi mica kết hợp với nền alu, Bảng hiệu chất liệu mica trong dán decal, Các loại biển chức danh bằng mica-nội dung có thể thay đổi phù hợp, Bảng hiệu mica dùng làm bảng số nhà, các loại bảng tên, bảng hiệu chỉ dẫn, biển chức danh các loại, Bảng hiệu mica trắng đen cắt CND tạo hình phù hợp.